KERNWAARDEN

Onze school speelt in op de verschillen tussen jongeren. Wij proberen op onze school rekening te houden met de verschillen tussen jongeren. Elke jongere is naar onze mening uniek en verdient daarom ook de juiste aandacht. Dit betekent dat wij proberen passend onderwijs te bieden aan elke jongere.

Onze school wordt gekenmerkt door een krachtig pedagogisch klimaat.
Binnen onze school proberen wij het zelfvertrouwen van de jongeren te versterken. Ook proberen wij de jongeren te laten samenwerken met leeftijdsgenoten en volwassenen. Dit alles met als doel de jongeren zich zo zelfstandig mogelijk te latenontwikkelen.

Onze school als effectieve school.
Wij willen ouders/verzorgers laten zien wat wij de jongeren bieden. Daarom nodigen wij de ouders/verzorgers twee keer per jaar uit om samen met de mentor de ontwikkelingen van de jongeren te bespreken.

Onze school wil intensief samenwerken met ouders/verzorgers.
Op onze school zijn alle ouders/verzorgers welkom. Graag praten wij met u over de school, onze omgeving en de jongeren. Om de jongeren goed onderwijs te kunnen bieden zijn ouders/verzorgers uitermate belangrijk. Wij willen alle ouders/verzorgers uitnodigen om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen, de dagelijkse gang van zaken op school en de medeverantwoordelijkheid in de opvoeding en begeleiding van de jongeren.