Samen leren met Helmond Sport

Onze school doet mee aan het project Samen Leren met Helmond Sport. Samen Leren met Helmond Sport wil leerlingen op een bijzondere manier prikkelen om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Het leercentrum van Samen Leren met Helmond Sport is gevestigd in het SolarUnie Stadion. De inspirerende locatie, de voetbalwereld én de ontmoeting met de spelers van Helmond Sport dragen ertoe bij dat leerlingen bijzondere ervaringen opdoen in een unieke leeromgeving. Juist dit stimuleert om beter te presteren.

Eerstejaars leerlingen van onze school zijn bij Samen Leren met Helmond Sport wekelijks bezig met educatieve activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats buiten de schoolsituatie, maar tijdens de reguliere lesuren. De leerlingen werken hierbij aan de cognitieve en sociaal-emotionele competenties. Denk hierbij aan zelfvertrouwen, motivatie en samenwerken. Zo worden de leerlingen even uit hun dagelijkse omgeving gehaald en krijgen ze letterlijk alle rust en ruimte om zich te ontplooien. De leerlingen worden hierbij ondersteund door professionals uit het onderwijs, welzijn en sport.