Voedingsbeleid OMO Scholengroep Helmond - Praktijkschool

De centrale missie van alle OMO - scholen is leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij. Naast kwalitatief, innovatief en onderscheidend onderwijs vindt de OMO Scholengroep Helmond een gezonde leefstijl met gezonde voeding een belangrijk onderdeel van deze missie.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is.

Daarom wordt in schooljaar 2017-2018 op de Praktijkschool gestart met een nieuwe opzet van de leerling kantine, waarin het makkelijker wordt voor de leerlingen om gezond te kiezen. Het aanbod zal vooral bestaan uit gezonde keuzes en het drinken van energydranken en meenemen van grootverpakkingen chips of koeken is verboden.

 

Op de scholen van de OMO Scholengroep Helmond werken we volgens de richtlijnen gezondere kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hierbij de gezonde keuze de makkelijke keuze. Wij stimuleren leerlingen om gezonde dingen te eten of drinken, vooral door de keuze van ons complete assortiment. Nagenoeg alle artikelen zijn een gezonde keuze.

 

Onze kantine heeft de volgende basis:

Aanbod: de kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan. Deze betere keuzes liggen op opvallende plaatsen. (dit is bij ons nauwelijks van toepassing omdat wij proberen om enkel en alleen gezonde en verantwoorde producten aan te bieden)

Het drinken van water wordt gestimuleerd, door het gebruik van een watertappunt.

Onze ambitie:

In de zomer van 2016 zijn de nieuwe richtlijnen van het Voedingscentrum rond de gezonde schoolkantine bekend gemaakt. Vanaf schooljaar 2016-2017 worden de scholen beoordeeld in categorieën (goud, zilver, brons). De ambitie van de OMO Scholengroep Helmond is om op alle scholen de gouden kantineschaal te behalen. Dit betekent:

o    Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.

o    Er is een aanbod van groente en fruit.

o    De aankleding van de kantine is sfeervol en stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken.

 

Om deze doelstellingen te behalen en te behouden zal ieder jaar het aanbod in de kantine worden bekeken en zo nodig bijgesteld. We hanteren hierbij de Kantinescan van het Voedingscentrum als criterium. De uitkomsten van deze scan worden met de directie worden besproken, zodat er ieder jaar een evaluatie plaatsvindt op boven-gestelde doelstellingen.


Restaurant praktijkschool Helmond verbindt

De praktijkschool bereidt jongeren van 12 tot 18 jaar voor op hun toekomst. We begeleiden ze richting zelfstandigheid in wonen, werken en vrije tijd. Ze leren vooral in de praktijk met speciale begeleiding. We geven praktische en theoretische lessen gericht op de praktijk. Een van die lessen is horeca.

Binnen de praktijkschool Helmond hebben we een restaurant gerealiseerd wat door leerlingen van onze school wordt gerund. We hebben hiermee een laagdrempelige ontmoetingsplek gecreëerd waar iedereen welkom is.

We mogen zeggen dat we op de goede weg zijn om onze gasten te verwennen met onze culinaire capriolen!!

Op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag tussen 12.00 uur en 13.30 uur kan er gebruik worden gemaakt van een drie gangen lunch ( niet tijdens schoolvakanties).

Gasten kunnen het menu samenstellen door te kiezen uit twee voorgerechten, twee hoofdgerechten en twee nagerechten. Om de twee weken wisselt het menu. De prijs van dit menu bedraagt € 8,50.

U kunt reserveren via telefoonnummer : 06-39398751 of loop gewoon even langs bij de praktijkschool aan de Generaal Snijdersstraat 51 in Helmond