Financiële tegemoetkoming

Er zijn ouder(s)/verzorger(s) die hun kinderen niet mee laten doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles, hobbyclub enzovoort. De kosten voor school (bijvoorbeeld voor schoolreizen, excursies of materialen) zijn voor sommige ouder(s)/verzorger(s) niet op te brengen. In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstands- of ondersteuningsregelingen.

Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden die uw gemeente biedt. Zij kunnen u vertellen of en voor welke tegemoetkoming u in aanmerking komt. Zo is in de gemeenten Helmond, Mierlo, Nuenen en Laarbeek de Stichting Leergeld actief: www.leergeld.nl.