Kwaliteitsgegevens

Er zijn verschillende organisaties die de resultaten van scholen samenvoegen en publiceren. Hieronder worden de belangrijkste genoemd.

Scholen op de kaart
De schoolgegevens van onze school worden openbaar gemaakt via de website Scholen op de kaart. Dit is een initiatief van de sectororganisatie VO-raad. U vindt hier o.a.:

  • slagingspercentages,
  • overzicht schoolkosten,
  • cijfers ziekteverzuim,
  • onderwijstijd,
  • resultaten oudertevredenheidsonderzoeken.