Over de school

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. Praktijkschool Helmond heeft als missie om alle leerlingen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap zo goed mogelijk toe te rusten op een passende plek in de maatschappij. Een groot deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk (begeleide of vrije arbeid). Een klein deel vervolgt zijn weg via het entreeonderwijs naar arbeid of het MBO.