Missie en visie

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. Praktijkschool Helmond heeft als missie om alle leerlingen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap zo goed mogelijk toe te rusten op een passende plek in de maatschappij. Een groot deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk (begeleide of vrije arbeid). Een klein deel vervolgt zijn weg via het entreeonderwijs naar arbeid of het MBO.

Leerlingen die het praktijkonderwijs bezoeken hebben naast een cognitieve belemmering (lager dan gemiddeld IQ en een ruime leerachterstand) vaak negatieve ervaringen opgedaan op het gebied van leren. Daarnaast hebben zij meer dan gemiddeld moeite met het omgaan met het standaard leerproces en hebben zij vaak op sociaal vlak nog niet de juiste handvatten om zich staande te houden in de maatschappij.

Op Praktijkschool Helmond gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. We richten ons op het opdoen van succeservaringen om het positieve zelfbeeld te stimuleren en zich te kunnen ontwikkelen als individu. Dit doen we met veel praktische en betekenisvolle opdrachten waarbij theorie en praktijk aan elkaar worden gekoppeld en sociaal-maatschappelijke competenties aan bod komen. Ook de samenwerking met ons netwerk van bedrijven, verenigingen en andere organisaties in de omgeving speelt een belangrijke rol, en maakt ons onderwijs uniek. Omdat iedere leerling bij ons op school er toe doet, verdient ieder zijn eigen plan. Hierbij staan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling centraal en wordt samen met leerling en ouders het onderwijs vorm gegeven.

Onze school kenmerkt zich door een prettig pedagogisch klimaat waarin leerlingen zichzelf mogen zijn. Wij zien dit als basisvoorwaarden voor kinderen om zich als individu te kunnen ontwikkelen en tot leren te kunnen komen. Vanuit deze basis begeleiden wij leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij.

Door deze doelstellingen en de aanpak van het praktijkonderwijs komen leerlingen in werk terecht dat echt bij ze past. Daarom kunnen we met trots zeggen: praktijkonderwijs werkt!